Bariery

 

 

 
Bariery Hamujące
 

Kontrola przecieków zabezpieczeń Systemów Przeciwpowodziowych wody niepitnej - Bariery Antywyciekowe - Bariery Retencyjne

Bariery Antywyciekowe i Bariery Retencyjne posiadają międzynarodowe atesty i certyfikaty akceptowane w państwach Unii Europejskiej oraz na świecie. Bariery Antywyciekowe oraz Bariery Retencyjne mogą być również pomocne w dostosowaniu się do Europejskiej Dyrektywy Seveso II 96/82/EC, 96/082/EEC.

Bariery Antywyciekowe i Bariery Retencyjne spełniają wymogi wytycznych dotyczących Systemów Zabezpieczeń Przeciwpowodziowych Wody Niepitnej (LORURL), naczelne regulacje w kwestii sprzętu (VawS) oraz regionalne wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to również wszelkich znanych specyfikacji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych wymogów światowych.

Użycie ręcznych i automatycznych Barier Retencyjnych oraz Barier Antywyciekowych do Kontroli Przecieków oraz Systemów Zraszających jest rozwiązaniem szeroko praktykowanym na terenie różnego rodzaju obiektów.

Bariery Retencyjne mogą być zintegrowane w kombinacje lub pojedyńczo  zainstalowane  przed drzwiami, przejazdami i innymi otwieralnymi miejscami z opcją zamknięcia. Systemy obsługiwane ręcznie są zamykane w sytuacjach awaryjnych przez wyszkolony personel lub zawiera się tę praktykę w procedurach codziennej obsługi,  np. Bariery mogą być zamykane i otwierane w systemie codziennym. Natomiast automatyczne Systemy Retencyjne działają całkowicie niezależnie.

Bariery Retencyjne i Systemy Barier Przeciwpowodziowych takie jak BRP/BED-PM i BRP/BDD-PM (zobacz zdjęcia) mogą być połączone oraz uruchamiane przez wszelkie systemy wykrywania zagrożeń takie jak alarmy pożarowe, czujniki dymu, czujniki płynów oraz wskaźniki wysokości poziomu wody. Alternatywnie, mogą być również zamykane przez wciśnięcie właściwego przycisku.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo personelowi i środowisku, Bariery Retencyjne wyposażone są w dźwiękowy i i wizualny sygnał ostrzegawczy a prędkość zamykania może być regulowana ręcznie. W Unii Europejskiej władze i ubezpieczyciele określają minimalny czas zamknięcia na 20 sekund a maksymalny na 60. Naczelną gwarancję jakości stanowi technologia zamykająca, oparta na bardzo elastycznym, wysoce odpornym na chemikalia i opóźniającym płomienie materiale piankowym a także spełnione ogólne wymogi bezpieczeństwa.

Systemy Mobilne

Przykład: Bariera Retencyjna - Bariera chroniąca przed rozprzestrzenianiem się wody, substancji gaśniczych i płynnych substancji niebezpiecznych BRP/BST

 • Prostokątny kształt głównej części bariery ze specjalnym szczelnym zamknięciem
 • Umiejscowiona na mocowaniu w kształcie litery „U” z urządzeniami naciągającymi
 • Natychmiastowe i bezpieczne działanie operacyjne
 • Maksymalne bezpieczeństwo

Systemy Stacjonarne

Przykład: Bariera Retencyjna - Bariera chroniąca przed rozprzestrzenianiem się wody, substancji gaśniczych i płynnych substancji niebezpiecznych BRP/BED

 • System modularny do pracy pół-automatycznej lub w pełni automatycznej
 • Trapezoidalny kształt głównej części bariery ze specjalnym szczelnym zamknięciem
 • Umiejscowiona w pozycji umożliwiającej obrót do poziomej pozycji zamykającej
 • Intuicyjna obsługa
 • Wyważona konstrukcja
 • Maksymalne bezpieczeństwo

Systemy Automatyczne

Przykład: Bariera Retencyjna – Bariera chroniąca przed rozprzestrzenianiem się wody, substancji gaśniczych i płynnych substancji niebezpiecznych BRP/BDD-PM

 • System w pełni pneumatyczny
 • Trapezoidalny kształat głównej części bariery ze specjalnym uniwersalnym zamknięciem
 • W pełni zautomatyzowna funkcja zamykania przez wcisnięcie przycisku lub za pomocą sygnału
 • Otwieranie za pomocą przycisku
 • Uruchamiana przez wszelkie systemy wykrywania zagrożeń
 • Regulowana prędkość zamykania i otwierania
 • Akustyczny i/lub wizualny sygnał ostrzegający
 • Pozioma powierzchnia
 • Brak pochylni i pałąków stabilizujących
 • Maksymalne bezpieczeństwo

 


Bariera Retencyjna

Bariera Retencyjna – Bariera chroniąca przed rozprzestrzenianiem się wody, substancji gaśniczych i płynnych substancji niebezpiecznych typu BRP/BED

Bariera – zdolność do podnoszenia z jednej strony
System Modularny „D”

Bariera chroniąca przed rozprzestrzenianiem się wody, substancji gaśniczych i płynnych substancji niebezpiecznychOpis Bariery Retencyjnej

Bariera Retencyjna jest podstawową wersją systemu modularnego, z opcją transformacji w system pół – automatyczny lub w pełni automatyczny, ze zdolnoscią obrotową z jednej strony. System ten jest właściwy dla powierzchni bez szczelin, z tolerancją nierównosci podłogi/podłoża do 20 mm lub 0.8 cela (plus/minus 10 mm lub 0.4 cala), takich jak beton, faliste warstwy metalowe, płytki ceramiczne, powierzchnie kamieniste etc. Bariera przeciwwyciekowa składa się z trapezoidalnej, integralnej, wgłębionej, profilowanej głównej części z aluminium ze ścisliwym, łatwo przystosowującą się szczelnym zamknięciem, przytwierdzonym do dolnej partii bariery oraz powierzchni czołowej. Szczelne zamknięcie jest odporne na chemikalia oraz opóźniające palenie, zgodnie z DIN 4102-B1 (trudnozapalne). Obracające mocowanie i naciagający dolny uchwyt są bezpiecznie zamontowane koło otworu zamykającego.

Charakterystyka:

- Bardzo bezpieczna i solidna Bariera Przeciwwyciekowa!
- Bariera jest wyrównana wagowo i może być obsługiwana przez jedną osobę.
- Pozwala na swobodny przepływ!
- Ponad instalacją podłogową!
- Bez ograniczeń wagowych w polu działania operacyjnego Bariery!

Główna część bariery jest solidnie umocowana na zawiasach. W stanie pogotowia, bariera stoi pionowo i posiada zabezpieczenia chroniące ją przed niezamierzonym zamknięciem. Jest to zgodne z niemieckimi wymogami UVV w zakresie prewencji wypadkowej. Aby zamknąć Barierę Retencyjną, należy usunąć bolec zamykający i obniżyć ją ręcznie. Bariera Przeciwpowodziowa jest umocowana na miejscu przy pomocy lewara, przystosowanego do dużych obciążeń. Ciśnienie kontaktowe bariery jest regulowane przy pomocy urządzeń naciągających. W przypadku niektórych długości oraz obciążeń, zamknięcie bariery jest równoważone specjalnymi obciążnikami. Resory gazowe są typowe dla małych i średnich barier. W przypadku dużych barier używa się połączenia korb ręcznych z resorami gazowymi. Główna część bariery tudzież mocowania są pomalowane czerwoną farbą, najlepiej koloru „traffic red” RAL 3020. Pozostałe części metalowe są galwanizowane albo zrobione z aluminium. Na specjalne zamówienie dostępna jest również stal nierdzewna.

Prosta i regulowana obsługa
 • Konstrukcja testowana - jako bazowy model BED
 • Monitorowana jakość - jako bazowy model BED - T
 • Testowana przez przemysł przeciwpożarowy - jako bazowy model BDA

 


Automatyczna Bariera Przeciwwyciekowa

Automatyczna Bariera Przeciwwyciekowa - Typ BRP/BED-PM

Bariera – pozioma zdolność obrotowa
Kontrola elektro-pneumatyczna
PN 2 – System dwu-obwodowy

Bariera Przeciwwyciekowa – Opis Bariery Retencyjnej

Automatyczna, Wejściowa Bariera Antywyciekowa  BRP/BED-PM jest odpowiednia do powierzchni bez szczelin, z tolerancją nierówności podłogi/terenu do 20 mm (plus/minus 10 mm), takich jak beton, faliste warstwy metalowe, płytki ceramiczne, powierzchnie kamieniste etc. Ta Bariera Zabezpieczająca składa się z profilowanej trapezoidalnej części głównej, integralnej, wgłębionej, zrobionej z aluminium. Szczelne, łatwo regulowane, odporne na chemikalia i opóźniające palenie (zgodnie z DIN 4102 – B1) zamknięcie przymocowane jest do dolnej części bariery oraz jej powierzchni czołowej. Uchwyt obrotowy i urządzenia naciągające są bezpiecznie przymocowane koło otworu do zabezpieczenia i otwarcia.  Główna część Bariery Przeciwpowodziowej, solidnie umocowanej na przegubach, wzmocniona jest w partii centralnej i posiada otwór mocujący do cylindra pneumatycznego. Cylinder pneumatyczny jest przymocowany do unikatowego uchwytu, który jest w ten sam sposób przytwierdzony do podłogi/podłoża i uszczelniony. Bariera Przeciwpowodziowa BRP/BED-PM jest uruchamiana przez wciśnięcie przycisku lub 24-woltowym sygnałem DC, aktywowanym w wypadku sytuacji awaryjnej. Bariera Przeciwpowodziowa zamyka się w pełni automatycznie lub powraca do pozycji wyjściowej stanu czuwania. Ciśnienie operacyjne wynosi 4 - 10 bar.

Cechy:
- Uznana za jedną z najbardziej solidnych Barier- Przeciwwyciekowych na świecie!!!
- Bariera zamyka się przy pomocy niskiego ciśnienia powietrza a zamyka z pełnym ciśnieniem powietrza - Maksymalne Bezpieczeństwo!
- Zamykający ogranicznik i wizualne światełko ostrzegające dostępne w pakiecie o podwyższonym standardzie!

W zależności od wymogów, Bariera Zabezpieczająca BRP/BED-PM uruchamiana jest przez Centralę Kontroli Przeciwpożarowej, Wskaźniki Wysokości Poziomu Wody, Czujniki Wycieku oraz wszelkie inne systemy wykrywające zagrożenia. Najważniejszą cechą Bariery Zabezpieczająca BRP/BED-PM jest to, że może być ona kierowana niezależnie systemem przycisków, co umożliwia natychmiastowe działanie personelu. Przeciek lub zanieczyszczenie niskich objetości i każdego materiału piankowego także wyzwala działanie Bariery Zabezpieczającej. Bariera ta mocowana jest na powierzchni podłoża, z reguły nie są potrzebne jakieś modyfikacje powierzchni. Ma to taką zaletę, że żadne z materiałów stanowiących zagrożenie, np żywica nie zapcha lub nie usztywni podłogowych osadników wody, zabezpieczając tym samym barierę przed przypadkowym uruchomieniem. Co więcej, niewielkie ilości materiałów stanowiących zagrożenie lub opary nie są kumulowane bądź też zatrzymane, co mogłoby stanowić zagrożenie zapłonu. Bariera Zabezpieczająca BRP/BED-PM wyposażona jest w akustyczny sygnał ostrzegający. W pakiecie o podwyższonym standardzie do Bariery dołączone może zostać zamykający ogranicznik oraz wizualne światełko ostrzegające, wedle wymogów VDS, wytyczna 2564. Wyposażona w solenoid do Ex-Atmosfer, zgodnie z ATEX 95/137 i USA NEC 500 i USA NEC 505, Bariera Zabezpieczająca BL/BED-PM może być zamontowana w nastepujących Strefach: 0, 1, 2, 20, 21, 22 według klasyfikacji UE lub USA, Klasa 1 Sekcja 1, Klasa 1 Sekcja 2, Klasa 2 Sekcja 1, Klasa 2 Sekcja 2, Klasa 1 Strefa 0, Klasa 1 Strefa 1, Klasa 1 Strefa 2. Główna część Bariery Przeciwpowodziowej i uchwyty mocujące są pokryte farbą na sucho, najlepiej w kolorze „signal red” RAL 3020. Pozostałe elementy metalowe są galwanizowane lub też z aluminium.

 


Automatyczna bariera antywyciekowa

Automatyczna bariera antywyciekowa - Typ BRP/BDD-PM

Bariera - pozioma zdolność obrotowa
Kontrola elektro-pneumatyczna
PN 2 - System dwu-obwodowy

Automatyczna Bariera Antywyciekowa lub Bariera Retencyjna BL/BDD-PM jest odpowiednia do powierzchni bez szczelin, z tolerancją nierównosci podłogi/terenu do 20 mm (plus/minus 10 mm), takich jak beton, faliste warstwy metalowe, płytki ceramiczne, powierzchnie kamieniste etc. Ta Bariera Zabezpieczająca składa się z profilowanej trapezoidalnej części głównej, integralnej, wgłębionej, zrobionej z aluminium. Szczelne, łatwo regulowane, odporne na chemikalia i opóźniające palenie (zgodnie z DIN 4102 – B1) zamknięcie przymocowane jest do dolnej części bariery oraz jej powierzchni czołowej. Uchwyt obrotowy i urządzenia naciągające są bezpiecznie przymocowane koło otworu do zabezpieczenia i otwarcia.  Główna część Bariery Antywyciekowej, solidnie umocowanej na przegubach, wzmocniona jest w partii centralnej i posiada otwór mocujący do cylindra pneumatycznego. Cylinder pneumatyczny jest przymocowany do unikatowego uchwytu, który jest w ten sam sposób przytwierdzony do podłogi/podłoża i uszczelniony. Bariera Retencyjna BL/BDD-PM PM jest uruchamiana przez wciśnięcie przycisku lub 24-woltowym sygnałem DC, aktywowanym w wypadku sytuacji awaryjnej. Bariera Antywyciekowa  zamyka się w pełni automatycznie lub powraca do pozycji wyjściowej stanu czuwania. Ciśnienie operacyjne wynosi 4 – 10 bar.

Charakterystyka:
- Uznana za jedną z najbardziej solidnych Barier Przeciwpowodziowych na świecie!!!
- Bariera zamyka się przy pomocy niskiego ciśnienia powietrza a zamyka z pełnym ciśnieniem powietrza - Maksymalne Bezpieczeństwo!
- Zamykający ogranicznik i wizualne światełko ostrzegające dostępne w pakiecie o podwyższonym standardzie!

W zależności od wymogów, Bariera Zabezpieczająca BRP/BDD-PM uruchamiana jest przez Centralę Kontroli Przeciwpożarowej, Wskaźniki Wysokości Poziomu Wody, Czujniki Wycieku oraz wszelkie inne systemy wykrywające zagrożenia. Najważniejszą cechą Bariery Zabezpieczająca BRP/BDD-PM jest to, że może być ona kierowana niezależnie systemem przycisków, co umożliwia natychmiastowe działanie personelu. Przeciek lub zanieczyszczenie niskich objętości i każdego materiału piankowego także wyzwala działanie Bariery Zabezpieczającej. Bariera ta mocowana jest na powierzchni podłoża, z reguły nie są potrzebne jakieś modyfikacje powierzchni. Ma to taką zaletę, że żadne z materiałów stanowiących zagrożenie, np żywica nie zapcha lub nie usztywni podłogowych osadników wody, zabezpieczając tym samym barierę przed przypadkowym uruchomieniem. Co więcej, niewielkie ilości materiałów stanowiących zagrożenie lub opary nie są kumulowane bądź też zatrzymane, co mogłoby stanowić zagrożenie zapłonu. Bariera Zabezpieczająca BRP/BDD-PM wyposażona jest w akustyczny sygnał ostrzegający. W pakiecie o podwyższonym standardzie do Bariery dołączone może zostać zamykający ogranicznik oraz wizualne światełko ostrzegające, wedle wymogów VDS, wytyczna 2564. Wyposażona w solenoid (włącznik magnetyczny)  do Ex-Atmosfer, zgodnie z ATEX 95/137 i USA NEC 500 i USA NEC 505, Bariera Zabezpieczająca BRP/BDD-PM może być zamontowana w następujących Strefach: 0, 1, 2, 20, 21, 22 według klasyfikacji UE lub USA, Klasa 1 Sekcja 1, Klasa 1 Sekcja 2, Klasa 2 Sekcja 1, Klasa 2 Sekcja 2, Klasa 1 Strefa 0, Klasa 1 Strefa 1, Klasa 1 Strefa 2. Główna część Bariery Przeciwpowodziowej i uchwyty mocujące są pokryte farbą na sucho, najlepiej w kolorze „signal red” RAL 3020. Pozostałe elementy metalowe są galwanizowane lub też z aluminium.

 

® 2004 - 2012 - Wszystkie prawa zastrzeżone.